Ruimtelijke analyse uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2018 Provincie Brabant

26-04-2018 1789 keer bekeken 0 reacties

Deze publicatie laat zien hoe de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen en het referendum zich ruimtelijk hebben vertaald. In Nederland en in het bijzonder in de provincie Noord-Brabant. Aan de hand van kaarten worden bekende en minder bekende patronen besproken.

Op 21 maart 2018 vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Daarnaast konden kiezers zich door middel van een referendum uitspreken voor of tegen de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. In een aantal gemeenten vonden geen gemeenteraadsverkiezingen plaats vanwege vervroegde of uitgestelde ver­kie­­zingen in het kader van gemeentelijke herindelingen.

De verkiezingsdata zijn afkomstig van websites van de NOS en de Kiesraad en voor de weergave is gebruik gemaakt van een kaart van Geodan.

Publicatie: Ruimtelijke analyse uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2018 Provincie Brabant.

Meer achtergrondinformatie over electorale scheidslijnen is te vinden in de publi­ca­tie ‘Zicht op verschil. Een verkenning naar stemgedrag en ruimte in Nederland’ (Josse de Voogd, 2017) welke onlangs is uitgegeven door Telos en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

0  reacties

 
 
We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.

Een momentje...