Start van onderzoek naar mensen in kwetsbare leefomstandigen

17-10-2016 0 reacties

Op 3 oktober organiseerde de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant (APWG) het symposium 'Vooruitzien door terug te blikken: Twee jaar transities in het sociale domein' in het Brabantse Provinciehuis.

In zijn welkomstwoord refereerde gedeputeerde Henri Swinkels aan de inmiddels door Gedeputeerde Staten geaccordeerde plannen voor een onderzoek om meer zicht te krijgen op mensen in kwetsbare leefomstandigheden. Telos, het Pon en de AWPG Brabant (waarin de 3 GGD’s, Tranzo en het RIVM samenwerken) slaan de handen ineen om het concept sociale veerkracht te versterken door het perspectief van gezondheid en kwetsbaarheid nadrukkelijker daarin mee te nemen. Zie ook Nieuwsbrief Tranzo

 

 

0  reacties