Tracking progress on urban green growth and Sustainable Development Goals

17-11-2016 0 reacties

De OECD te Parijs hield van 9-10 November 2016 haar jaarlijkse Green Growth and Sustainable Development Forum besprekingen waaraan 200 deskundigen en landenvertegenwoordigers deelnamen.

Voor een van de sessies bereidde prof B.C.J. Zoeteman een issue paper voor getiteld: "Tracking progress on urban green growth and Sustainable Development Goals: Data, information and indicators". Dit paper geeft een overzicht van de internationale stand van zaken op dit gebied en de ontwikkelingen die sinds de afspraken over de nieuwe SDGs in 2015 tot stand zijn gekomen. In deze publicatie wordt niet zoals doorgaans op de landelijke, maar op de stedelijke problematiek ingegaan.

 

0  reacties