PAS-advies

17-05-2017 0 reacties

Noord-Brabant heeft door een combinatie van een hoge stikstofbelasting (door onder andere veehouderijen en verkeer) en de aanwezigheid van stikstofgevoelige natuurgebieden een bijzondere opgave in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS).

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant heeft aan Brabant Advies gevraagd na te gaan hoe de PAS ingezet kan worden om innovatie en duurzame ontwikkeling te bevorderen. Telos heeft als onafhankelijk kennispartner meegewerkt aan dit advies door achtergronden te bieden over emissiebronnen van stikstof en interviews met betrokkenen bij de PAS op te stellen en te analyseren.

Het rapport "Pas als kans", kunt u hier downloaden.

0  reacties