Duurzaamheidsportret Gemeente Tilburg 2016

06-07-2017 0 reacties

Telos monitort al sinds 2011 de duurzame ontwikkeling van Tilburg in een duurzaamheidbalans. In deze editie wordt de duurzaamheidbalans vergezeld door een uitgebreid benchmarkrapport, waarin het presteren van Tilburg wordt vergeleken met die van andere gemeenten.

Steden zijn ‘hot’ en dat geldt ook voor Tilburg. De bevolking van de stad is gegroeid en Tilburg heeft in vergelijking met haar directe omgeving veel minder last van ontgroening en vergrijzing. Tilburg bruist op tal van plekken met de Spoorzone en de Piushaven als duidelijke ‘eye catchers’. Tilburg zoekt op tal van terreinen slimme oplossingen om te komen tot een circulaire samenleving, naar duurzame mobiliteit en klimaatneutraliteit. Ze loopt op een aantal terreinen voorop. Maar het succes van Tilburg in haar zoektocht naar nieuwe ontwikkelingskansen zal mede bepaald worden door de mate waarin ze er in slaagt om de economische en ecologische agenda te verbinden met een enthousiasmerend, inclusief en mobiliserend sociaal-cultureel programma, dat rekening houdt met de angst van vele kwetsbaren in Tilburg voor de snelle veranderingen die hun ‘overkomen’. Dat dit nodig is laten de uitkomsten van de duurzaamheidbenchmark zeker voor het sociaal culturele kapitaal ondubbelzinnig zien. De uitdaging voor Tilburg ligt er in om de rol van de stad als ‘sociale stijgingsmachine’ weer nieuwe inhoud te geven en het woord ‘emancipatie’ een eigentijdse betekenis. Een programma waarin het niet alleen draait om (economische) kansen, maar ook voor (inter)stedelijke solidariteit.

Deze 2016 editie van de duurzaamheidbalans Tilburg is niet alleen een snapshot van het huidige doelbereik op het gebied van duurzaamheid, maar geeft ook de mogelijkheid om de Tilburgse ontwikkelingen te vergelijken met die van andere gemeenten. Tilburg is in het benchmarkonderzoek vergeleken met de andere B5 gemeenten, met de 10 andere grootste Nederlandse gemeenten en met 16 steden die een soortgelijk industrieel verleden hebben. Ook wordt een vergelijking gemaakt met andere centrumgemeenten, groeigemeenten, toeristische gemeenten. Daarnaast is Tilburg als universiteitsstad ook vergeleken met de andere universiteitssteden in Nederland.

Download hier het rapport 'Duurzaamheidsportret Gemeente Tilburg 2016'.

0  reacties