Brabantse cultuursector blijft groeien en zich ontwikkelen

25-06-2018 1578 keer bekeken 0 reacties

Brabantse instellingen organiseren steeds meer culturele activiteiten. Van nog geen 15.000 in 2013 naar ruim 17.000 in 2016. Ook wordt de Brabantse cultuursector online steeds zichtbaarder, en wordt er steeds meer geld uitgegeven aan scholing en professionalisering.

Aanbieding Monitor Waarde van Cultuur

Afgelopen maandag 18 juni 2018 heeft Telos directeur John Dagevos het eerste exemplaar van de Monitor Waarde van Cultuur 2018 aangeboden aan Henri Swinkels, gedeputeerde Leefbaarheid en Cultuur van de provincie Noord Brabant. Dit gebeurde tijdens een zeer druk bezocht symposium in de NWE Vorst in Tilburg. In de Waarde van Cultuur 2018 hebben Het PON, bkkc, Telos en de Boekmanstichting in samenwerking met Pyrrhula Research Consultants bestaande en nieuwe onderzoeken op het gebied van cultuur in Noord-Brabant bij elkaar gebracht. In zijn uitwerking een uniek project in Nederland.

Bij de aanbieding ging John Dagevos in op de lange geschiedenis van het project die teruggaat tot 2012. Het project Waarde van Cultuur vindt zijn oorsprong in het gelijknamige essay van Hans Mommaas, voormalig wetenschappelijk directeur van Telos dat eind 2012 is verschenen. Een eerste proeve van de monitor verscheen eind 2014. Hij roemde in zijn speech de samenwerking tussen de verschillende partijen die op voorhand niet vanzelfsprekend was. In zijn afsluiting riep John Dagevos iedereen op de rapportage te gebruiken als een werkboek dat bekritiseerd en becommentarieerd mag worden en aangevuld moet worden met andere gegevens. Het is de bedoeling dat dit onderzoek iedere twee jaar herhaald wordt.

Kennisproeftuin

Het onderzoek en rapport vormen samen een kennisproeftuin: niet eerder stonden zoveel gegevens over de culturele sector in Brabant bij elkaar. De publicatie bevat feiten en cijfers die geografische vergelijkingen maken, vergelijkingen in de tijd of een startpunt bieden –

Specifieke kenmerken van de regio’s

Om te weten hoe ingespeeld kan worden op de specifieke kenmerken van een regio, door bijvoorbeeld beleidsmakers of medewerkers van culturele organisaties en instellingen, is het van belang te weten wat die regio kenmerkt. Met het verschijnen van dit eerste onderzoeksrapport Waarde van cultuur, dat tegelijkertijd een toestandsmonitor is, hebben beleidsmakers en cultuurwerkers veel van deze specifieke gegevens in handen. Ze weten bijvoorbeeld dat Brabanders de laatste jaren meer geld willen besteden aan cultuurbezoek en dat ze het cultuuraanbod in Brabant ook meer zijn gaan waarderen. Ze weten dat de bezoekersaantallen en de eigen inkomsten bij de Brabantse culturele instellingen licht zijn gestegen tussen 2013 en 2016. Bovendien weten ze dat voor makers een goede culturele infrastructuur niet alleen betekent dat er voldoende goede en goedkope fysieke werk- en ontmoetingsplekken zijn, maar ook dat er collega-makers en bestuurders van instellingen en gemeenten op elkaar betrokken zijn en voor elkaar opkomen. En dit is nog niet eens een handvol conclusies uit het rapport.

Voor iedereen die nog meer wil weten over de Waarde van Cultuur in Brabant, bekijk en bestel het rapport op www.waardevancultuur.nl.

0  reacties