Corné Wentink

Onderzoeker
Corné
Phone (1): 013 - 535 1535

Address

Postal address

Location

Date of birth

Specialty

Corné Wentink is sinds 2006 op projectbasis bij Telos betrokken. In eerste instantie als studentassistent en sinds 2011 als onderzoeker. Zijn werkzaamheden zijn gericht op projecten op het gebied van energie en milieu. Specifiek richt hij zich hierbij op het analyseren van energie- en stofstromen. Daarnaast houdt hij zich bezig met het uitvoeren van balansprojecten en dan vooral het uitwerken van het ecologisch kapitaal in binnen deze projecten. Tevens werkt Corné via promotietraject aan onderzoek naar schaalniveaus van de circulaire economie. Corné heeft de opleiding milieugerichte materiaaltechnologie aan de Avans hogescholen gevolgd. Daarna heeft hij gewerkt als milieukundige bij het Energieonderzoek Centrum Nederland. In deze functie hield hij zich vooral bezig met het milieugerichte levenscyclusanalyses van duurzame energiesystemen. Daarna is Corné de opleidingen Techniek en Maatschappij en Mens-techniekinteractie aan de Technische Universiteit Eindhoven gaan volgen. In 2011 is hij aan deze universiteit afgestudeerd op een onderzoek naar de acceptatie van maatregelen tegen luchtverontreiniging door fijn stof.

Working days

Comments