Ruben Smeets

Onderzoeker
Ruben
Phone (1): 013 - 535 1535
Phone (2): 06 - 3063 5360

Address

Postal address

Location

Date of birth

Specialty

Ruben Smeets is sinds 2007 werkzaam bij Telos en houdt zich met name bezig met het monitoren van duurzaamheid. Hij richt zich in het bijzonder op de duurzaamheidbalans en duurzaamheidbenchmark voor provincies, regio’s en gemeenten. Zowel in binnen- als buitenland. In het kader van deze werkzaamheden heeft hij diverse GIS-cursussen gevolgd bij ESRI. Telos is inmiddels in het bezit van een GIS-licentie. Daarnaast heeft hij gewerkt aan het in kaart brengen van de Sociale veerkracht. Hiervoor is het project ‘Sociale Hoofdstructuur’ in het leven geroepen. Inmiddels zijn de eerste resultaten gepubliceerd. Ruben heeft Algemene Economie gestudeerd aan de Universiteit van Tilburg met als afstudeerrichting milieueconomie. In 2006 heeft hij stage gelopen bij Arcadis, waar hij zich bezig heeft gehouden met het creëren van een handvat voor maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) op het gebied van water.

Working days

Comments