Brabantse Omgevingsscan genomineerd voor Aan de Slag trofee 2019

October 09, 2019 2590 keer bekeken 0 comments

Telos (Tilburg University) heeft samen met de GGD-en in Brabant de 'Brabantse Omgevingsscan' (BrOS), ontwikkeld. De BrOS is één van de vijf genomineerden voor de Aan-de-slag-Trofee 2019! Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een inspirerend project dat voorbereidt op de Omgevingswet.

In oktober organiseert het informatiepunt Omgevingswet een verkiezing om het beste project te kiezen. Iedereen kan dan stemmen.

Waarom verdient de BrOS de trofee?

De Brabantse Omgevingsscan (BrOS) maakt het mogelijk om gezondheid en welzijn een stevige positie te geven in ruimtelijk-economische plannen. Vanuit een rijk gevulde database combineert de BrOS beschikbare data over onze leefomgeving met de gezondheidsbeleving van Brabanders op wijkniveau aan de hand van 12 thema's over de leefomgeving, zoals geluid, geur en verkeer. De BrOS geeft zo snel een beeld van de gezondheid en leefbaarheid in een bepaald gebied en laat snel zien wat de sterke punten zijn en welke problemen er vooral spelen. Dit maakt het mogelijk voor beleidsmakers om gezondheid en welzijn mee te laten wegen in de ontwikkeling van de omgevingsvisie of het omgevingsplan.

Uw stem telt in de publieke stemronde

Vanaf nu kan iedereen stemmen tijdens de publieke stemronde. Op 18 november houdt iedere genomineerde nog een korte pitch over het ingediende project tijdens het Praktijkfestival in Amersfoort. Daarna stemmen de aanwezigen ook nog eens op hun favoriet. Deze stemmen worden opgeteld bij de online stemming, waarna minister Ollongren de winnaar bekendmaakt. Maar de publieke stemronde is erg belangrijk om een kans te maken.

Stem hier voor de BroS.

Namens de GGD’en Brabant en kenniscentrum Telos alvast bedankt!

0  Comments

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...
Cookie settings