Welkom bij Telos!

Duurzame ontwikkeling is niet meer weg te denken uit onze samenleving. De noodzaak van een goede balans tussen economische, ecologische en sociaal-culturele belangen en waarden is maatschappelijk bekend en aanvaard. Telos maakt duurzame ontwikkeling toepasbaar voor de samenleving door duurzame ontwikkelprocessen te ontwerpen, in te richten en te monitoren. We doen dit in samenwerking met maatschappelijke partners, in open innovatieprocessen. Telos is sinds januari 2020 samengegaan met het PON, onderzoeks- en adviesbureau voor sociaal-maatschappelijke vraagstukken. Stichting PON (en daarmee Telos) is officieel partner van Tilburg University.

De Nationale Monitor Duurzame Gemeenten 2020 is beschikbaar!
Vraag hier de informatie op over uw gemeente

 
 
 

Nieuws

Cookie-instellingen